TIN MỚI

Mắt Kính Siêu Mỏng

DAGAS  SUPER-HYDROPHOBIC Tròng kính siêu mỏng, siêu kỵ nước 1.74 Dagas Siêu mỏng  tròng kính UV400 .So với CR-39, Dagas Siêu mỏng  được thiết kế mỏng hơn 50% và nhẹ hơn  50%. Tròng kính có lớp phủ chống thấm nước  về cơ bản được gọi là tròng kính kỵ nước. Bằng ...

Đọc Thêm »