Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / MẮT KÍNH

MẮT KÍNH

HCMOPTIC phan phoi cac san pham mat kinh noi tieng nhu AO TOKAI TOG SEIKO DAGAS

Mắt Kính Siêu Mỏng

DAGAS  SUPER-HYDROPHOBIC Tròng kính siêu mỏng, siêu kỵ nước 1.74 Dagas Siêu mỏng  tròng kính UV400 .So với CR-39, Dagas Siêu mỏng  được thiết kế mỏng hơn 50% và nhẹ hơn  50%. Tròng kính có lớp phủ chống thấm nước  về cơ bản được gọi là tròng kính kỵ nước. Bằng ...

Đọc Thêm »